Řád LT Berounka

LT Berounka je brán jako prázdninová rekreace pro děti bez rodičů, a proto byste si měli všichni odpočinout fyzicky i psychicky od školy a dennodenních povinností. Přesto je nutné i zde dodržovat jistá pravidla, aby nedošlo k úrazům a poničení materiálu.
 1. Na táboře se všichni vzájemně zdravíme.
 2. Na táboře si tykáme, ale navzájem se k sobě chováme slušně.
 3. Ke všem účastníkům se chováme kamarádsky, nikoho neponižujeme ani nezesměšňujeme, snažíme se jít dobrým příkladem mladším kamarádům.
 4. Jelikož za děti mají plnou odpovědnost vedoucí na táboře, respektují děti jejich program i úkoly, které jim svěří. Stejně tak respektují praktikanty.
 5. Bez vedoucího nemohou děti opustit areál LT Berounka.
 6. Svým chováním a jednáním se úmyslně nesnaží poškodit materiál. Každou úmyslně poškozenou věc musí uhradit.
 7. Na táboře není dovoleno kouření ani požívání alkoholu či jiných omamných látek.
 8. Na táboře není dovoleno rozdělávání ohně bez souhlasu vedoucího.
 9. Na táboře není dovoleno používání zbraní či jejich maket.
 10. Pro stravování využíváme jídelnu. Veškeré jídlo kromě svačiny konzumujeme v této místnosti.
 11. Do tančírny, sporťárny, marodky a skladu může dítě jen se svolením vedoucího.
 12. Návštěvy na chatičkách jsou povoleny pouze se souhlasem dospělé osoby a se souhlasem bydlících na chatičce. Návštěvy však na chatičkách nedoporučujeme z důvodu možného odcizení majetku.
 13. V sociálních zařízeních udržují děti pořádek a čistotu a využívají je pro osobní hygienu a jako toalety.
 14. K dodržování pitného režimu mohou děti využívat děti šťávu ve várnici u marodky a šťávu či čaj v jídelně.
 15. Jakýkoli problém, úraz nebo náhlou změnu zdravotního stavu dítě hlásí oddílovému vedoucímu nebo zdravotníkovi.
 16. Služební oddíl začíná svoji službu ráno a jeho úkolem je připravit jídelnu na snídani, oběd a večeři a vysbírat odpadky po večerním nástupu.
 17. Každý je povinen udržovat na své chatičce pořádek, který bude bodován.
 18. Každý je povinen dodržovat zásady hygieny, mýt se a spát v pyžamu.
 19. Každý má možnost uschovat si své cennosti u oddílového vedoucího. Pokud tak neučiní, nebude brán zřetel na ztracené věci a peníze.
 20. Odpad třídíme na plasty, papír a jiný odpad a dáváme ho do vymezených nádob.
 21. Na táboře je dítě povinno dodržovat tento stanovený režim, pokud nebude předem určena výjimka.
Režim dne
8.00
budíček, ranní hygiena
8.30
snídaně – střídání oddílů
9.30 – 11.50
dopolední program
12.00
oběd
12.30 – 14.00
polední klid
14.15 – 17.00
odpolední program
17.00 – 18.00
osobní volno
18.00
večeře
19.00
nástup – večerní program
21.00
příprava na večerku malé oddíly
21.30
příprava na večerku střední oddíly + večerka malé oddíly
22.00
příprava na večerku velké oddíly + večerka střední oddíly
22:30
večerka velké oddíly

 

Mgr. Irena Kolaříková, Mgr. Květoslav Kolařík – pořadatelé LT Berounka
Doporučení rodičům
Návštěvy rodičů, mobilní telefony a další cennosti
Vážení rodiče,
Doba je moderní a mobilní telefon i další technické vymoženosti dnes i malé děti považují za zcela běžnou věc. Zvažte, zda je dáte dětem s sebou na tábor. Za jejich ztrátu, poničení či odcizení v žádném případě nezodpovídáme.
Hodně dětí jede na tábor poprvé, ale i těm ostříleným táborníkům se může zastesknout. Poté hned řeší vše po telefonu s rodiči. Snad každá matka slyšící své plačící dítko chce sednout do auta a vyrazit směr Nižbor. Jenže druhý den je vše jinak, problémy se vyřeší na místě, stesk přejde a rodiče přijedou zbytečně. Pokud by se dělo s Vašim dítkem něco vážného, budeme Vás okamžitě kontaktovat. Dalším důvodem je hrozící ztráta telefonu nebo jeho poničení v přírodě.
Dalším problémem jsou návštěvy. Když už se malý táborník zadaptuje a přijede návštěva, začínáme nanovo. A nemluvím ani o tom, že za všemi dětmi rodiče přijet nemohou a věřte, ostatním je to líto.
Jestliže se přesto pro návštěvu rozhodnete, oznamte to předem, aby děti byly v táboře a v žádném případě nevjíždějte do areálu. Přivolaný vedoucí Vám Vaše dítko sežene a přivede na bránu.
Chtěli bychom Vás také poprosit, abyste nevolali svým dětem po večerce a před budíčkem, jelikož rušíte ostatní, co jsou s nimi na chatičce.
Děkujeme za pochopení.
Nástupy a odjezdy z tábora
Nástup dětí je od 1.7. – 1. běh, 17.7. – 2. běh od 10. 00 do 13.00 hodin. Prvním jídlem je oběd, který je vydáván do 14.00 hodin.
Pokud se vám nepodaří dítě přivézt do 13:00 hodin, informujte nás, prosím, telefonicky na 734 445 630 či 777 638 650.
Odjezd dětí z tábora (15.7. – 1. běh, 31.7. – 2. běh) je mezi 09. 00 - 10.00 hodinou. Děti mohou opustit tábor po předání chatičky oddílovému vedoucímu.